لیست نوحه های حاج سید مهدی میرداماد شب عاشورا ۹۵

Mirdamad Shab 10 Moharram 1395

 حاج سید مهدی میرداماد بخش اول| یاران من دانشگه خون است اینجا

حاج سید مهدی میرداماد بخش دوم| بیا تا صبح بشینیم به پای هم

حاج سید مهدی میرداماد بخش سوم| دلشوره دارم زیاد چی به سر ما میاد

حاج سید مهدی میرداماد بخش چهارم| گلبانگ ایمان تو پیچیده در کائنات

حاج سید مهدی میرداماد بخش پنجم| شب آخری چه زود میگذره

حاج سید مهدی میرداماد بخش ششم| یا قتیل العبرات یا امیر الکربات

حاج سید مهدی میرداماد بخش هفتم| یا مولانا الغریب المهموم

حاج سید مهدی میرداماد بخش هشتم| اما فیکم مسلم یه نفر نیست بهش آب بده